INFORMACJA NA TEMAT PROJEKTU „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE PRZYTOCZNA”

image_pdfimage_print

Zajęcia z projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w gminie Przytoczna” rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem już od marca.

 

    Zajęcia z projektu „Indywidualizacja nauczania w szkołach podstawowych w gminie Przytoczna” rozpoczęły się zgodnie z harmonogramem już od marca.

    Na pierwszych zajęciach dzieci wyróżniały w wyrazach liczbę liter, głosek sylab, samogłosek. Układały z liter i sylab wyrazy, a następnie  wyróżniały je w zdaniach. Uczyły się budować poprawne wypowiedzi. Zapisywały je przestrzegając zasad pisowni. W zakresie czytania i opracowywania tekstu wyodrębniały postaci i wydarzenia w utworze literackim. Głośno odczytywały tekst z właściwą intonacją. Wskazywały znane części mowy. Utrwalały znajomość zmiękczeń ś i ń. Wykorzystywano na tych zajęciach gry edukacyjne, liczne rozsypanki, układanki i puzzle. Większość dzieci nauczyła się układać wyrazy i zdania oraz potrafi prawidłowo wskazać spółgłoski i samogłoski. Kształtowano umiejętność dodawania i odejmowania liczb w zakresie 100, rozwiązywano proste zadania tekstowe, odczytywano i zapisywano liczby w systemie rzymskim, mierzono i rysowano odcinki o podanych długościach, obliczano obwody kwadratów. Doskonalono umiejętność rozpoznawania figur geometrycznych młodsze dzieci doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania w zakresie 10. Porównywały liczby posługując sie znakiem mniejszości, większości i równości. Uczniowie systematycznie i bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach. Stosowanie różnorodnych metod pracy dostosowanych do możliwości ucznia, motywowało je do pracy i pozwalało uwierzyć w siebie. Na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczniowie wykonywali ćwiczenia niezbędne do niwelowania ich wad postawy. Ćwiczenia te odbywały się z wykorzystaniem różnorodnych pomocy gimnastycznych, które uatrakcyjniały zajęcia.

   Na zajęciach w obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych dzieci pod czujnym okiem prowadzącego przeprowadzały proste eksperymenty i uczyły się wyciągać wnioski z doświadczenia. Poznawały pracę z mikroskopem, a także najważniejsze narządy wewnętrzne i zewnętrzne człowieka oraz budowę komórkową roślin. Na wszystkie zajęcia uczniowie uczęszczają systematycznie i bardzo chętnie.

źródło: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Przytocznej