INFORMACJA O PROJEKCIE

image_pdfimage_print

Już o 1 marca szkoły podstawowe w naszej gminie rozpoczynają zajęcia z projektu „Indywidualizacja nauczania w Szkołach Podstawowych w gminie Przytoczna”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Już od 1 marca szkoły podstawowe w naszej gminie:

 SP Przytoczna i SP Wierzbno

rozpoczynają zajęcia z projektu

„Indywidualizacja nauczania w Szkołach Podstawowych w gminie Przytoczna”.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Przytocznej  

 

                        Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                        Priorytet IX      – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

                        Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
                                                  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami Projektu są uczniowie ze zdiagnozowanymi specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni.

Bezpośredni nadzór nad realizacją projektu w szkole sprawują Dyrektorzy Szkół

mgr Brygida Konieczna – SP Przytoczna

mgr Henryk Kosicki      – SP Wierzbno

 

Członkowie zespołu realizującego projekt w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej:

 • mgr Elżbieta Kortyla  – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • mgr Anna Materna  – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych
 • mgr Hanna Kozłowska – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • mgr Wioletta Golec – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • mgr Jadwiga Rumin – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • mgr Grażyna Gnybek – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 • mgr Dorota Kmieciak – zajęcia korekcyjne dla dzieci z wadami postawy
 • inż. Andrzej Gnybek – zajęcia dla szczególnie uzdolnionych, rozwijające zainteresowania w obszarze nauk przyrodniczo-matematycznych

   Szkolny koordynator projektu – Mariola Pałka

Członkowie zespołu realizującego projekt w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie:

 • mgr Anna Zaborska  – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • mgr Romana Sroka-Marciniak  – zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • mgr Jolanta Hała – zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności                        matematycznych
 • mgr Małgorzata Łuczak – zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy     

   Szkolny koordynator projektu – Beata Musialska