INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU PRAC NAD PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 R.

image_pdfimage_print

 Wójt Gminy Przytoczna informuje o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r.  w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XLV/244/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/237/2010 Rady Gminy Przytoczna z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wskazuję na możliwość składania wniosków do budżetu na 2016 rok.

Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także inne podmioty z terenu gminy Przytoczna mogą składać swoje wnioski i propozycje do Wójta Gminy Przytoczna,

w sekretariacie Urzędu Gminy  w Przytocznej, przy ul. Rokitniańskiej 4, do dnia 15 września 2015 roku.

                                                                                                                                        Wójt Gminy Przytoczna

                                                                                                                                        /-/Bartłomiej Kucharyk

 

 

Przytoczna, 27.08.2015 r.