INFORMACJA O TERMINACH WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PRZYTOCZNA W 2015 ROKU

image_pdfimage_print

 

I N F O R M A C J A

o terminach wywozu odpadów komunalnych z terenu
Gminy Przytoczna w 2015 r.

 

Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane):

Miesiąc

Dzień miesiąca

styczeń

13 i 27

luty

10 i 24

marzec

10 i 24

kwiecień

14 i 28

maj

12 i 26

czerwiec

9 i 23

Uwaga: zmieszane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu.

Odpady komunalne segregowane (worki selektywnej zbiórki odpadów: szkło, papier, plastik, odpady biodegradowalne):

 

Miesiąc

Dzień miesiąca

styczeń

21

luty

16

marzec

18

kwiecień

23

maj

20

czerwiec

24

Uwaga: segregowane odpady komunalne wystawiamy przed nieruchomość do godziny 630 w dniu wywozu. 

Dodatkowy termin wywozu segregowanych odpadów biodegradowalnych:

 

Miesiąc

Dzień miesiąca

maj

9

czerwiec

6

 

Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, proszę wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag co do sposobu zbierania odpadów, jak również zgłaszanie potrzeb dostarczenia worków do segregacji oraz dostawienia pojemników, które będą gwarantowały utrzymanie czystości i porządku, pod nr tel. (95) 781-41-11 lub w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 (parter).


Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk