JEDNOGŁOŚNE TAK DLA WÓJTA

image_pdfimage_print

Za wykonanie budżetu z nadwyżką w kwocie 206 022,80 i wolnymi środkami w kwocie blisko 5 mln zł., radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za 2013 rok. Słowa uznania wyraził sam wicewojewoda Jan Świrepo.

 

Radni, jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2013 rok. Słowa uznania i podziękowanie wyraził obecny na sesji, wicewojewoda lubuski Jan Świrepo. Przedstawiciel rządu w terenie, podkreślił znakomite osiągnięcia osób zarządzających gminą. Wyniki realizacji budżetu w tym jakże trudnym dla samorządów okresie, świadczą o bardzo dobrym gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi. Gmina Przytoczna i jej włodarz, są swoistym wzorcem z którego może brać przykład wiele samorządów nie tylko w naszym województwie, ale również kraju – mówił wicewojewoda.

 

Komisja rewizyjna, po wcześniejszej pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, swoją decyzję uzasadniała m.in. w ten sposób:

 „Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia  2013 r. wyniosło 20 133 426,51 zł, co stanowi 100,75% zakładanego planu, a wykonanie wydatków budżetowych 19 927 403,71 zł, co stanowi 89,62% w stosunku do zakładanego planu. Rok zamknął się nadwyżką w kwocie 206 022,80 zł, a wolne środki wyniosły 4 968 930,73 zł, co stanowi 167,1% planu.

 Wójt Gminy Przytoczna realizując zdania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi za rok 2013.

 Powyższą opinię o wykonaniu przez Wójta Gminy Przytoczna budżetu za 2013 r. komisja oceniła pozytywnie przez jednomyślne głosowanie.”

 

Wójt Bartłomiej Kucharyk, podziękował swoim współpracownikom w szczególności Pani skarbnik Joannie Matuszewskiej, wszystkim dyrektorom jednostek organizacyjnych i sołtysom, którzy realizują łącznie budżet na kwotę przekraczającą 200 tys. zł. Szczególne słowa podziękowania wójt skierował do radnych, którzy jak to podkreślił: są merytorycznym ciałem doradczym a wszystkie pytania i dociekliwości nie mają na celu uprawianie polityki i załatwiania własnych interesów, ale uwarunkowane są sprawnym i dynamicznym rozwojem Gminy Przytoczna.

 

Słowa uznania i gratulacje padły również z ust Stanisława Tomczyszyna – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, nadzorującego prace Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi oraz Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiciel władz województwa, podkreślił ogromną determinację władz gminy w pozyskiwaniu środków unijnych. Stanisław Tomczyszyn podkreślił, iż Gmina Przytoczna z kopciuszka wyrasta na lidera województwa w pozyskiwaniu funduszy skierowanych na obszary wiejskie. Tylko w tym roku jest to kwota sięgająca blisko 6 mln zł.

 

Kolejne jednogłośne absolutorium dla wójta, wykonanie budżetu przekraczające 100%, nadwyżka budżetowa, wolne środki sięgające kilku milionów złotych, to swoisty „precedens” jakiego ta gmina jeszcze nie widziała. To dobry prognostyk na kolejny okres programowania 2014 – 2020. Będziemy jeszcze skuteczniejsi w pozyskiwaniu funduszy z Brukseli, bo mamy doświadczenie i pieniążki na wkład własny.

Inwestycji w kolejnych latach będzie jeszcze więcej.