JEST EKOLOGICZNIEJ I TANIEJ

image_pdfimage_print

W ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, gmina pozyskała 720 tys. dofinansowania na budowę 54 instalacji OZE, o łącznej mocy 0,2 MW

W ramach działania: „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”, PROW 2007-2013 z zakresu budowy mikroinstalacji prosumenckich, udało nam się wybudować 54 instalacje Odnawialnych Źródeł Energii o łącznej mocy 0,2 MW. Środki przeznaczone na jednego Beneficjenta nie mogły przekroczyć 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania.

Gminy mogły przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na budynkach gminnych oraz na nieruchomościach należących do osób fizycznych. W ramach inwestycji mogły zostać wybudowane mikroinstalcje prosumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii, które służą do wytwarzania energii, w szczególności elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne.

Samorząd województwa w dniu 6 sierpnia 2015r zawarł umowy z trzema gminami, których wnioski oceniono najwyżej tj.: Gminą Świebodzin, Gminą Międzyrzecz i Gminą Przytoczna.

  1. „Montaż mikroinstalacji prosumenckich na terenie Gminy Świebodzin”. Beneficjent gmina Świebodzin, kwota dofinansowania 803 790,00 zł.
  2. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Międzyrzecz”. Beneficjent gmina Międzyrzecz, kwota dofinansowania 784 053,00 zł.
  3. „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Przytoczna”. Beneficjent gmina Przytoczna, kwota dofinansowania 780 000,00 zł.

Wyłonienie osób, które skorzystały z programu, odbyło się na zasadzie dobrowolnych deklaracji i wyrażenia chęci uczestnictwa w projekcie przez właścicieli prywatnych nieruchomości. Wcześniej wywieszono ogłoszenia na tablicach we wszystkich sołectwach. Informacja zamieszczona została na stronie internetowej i profilu społecznościowym gminy. W miesiącu maju w sali widowiskowej GOK odbyło się spotkanie w którym mogli uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Po podpisaniu umowy na dofinansowanie i wyłonieniu w drodze ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy prac, w miesiącu wrześniu i październiku wykonano montaż wcześniej wybranych przez mieszkańców technologii. Mimo, iż wielu z niedowierzaniem z uwagi na niezwykle krótki termin wykonania zadania, obserwowało realizację tego projektu, wszystko udało zakończyć się pomyślnie i rozliczyć w wyznaczonym terminie. Sukces tego przedsięwzięcia wzbudził ogromne zainteresowanie mieszkańców, a uwagę wywołała wartość wcześniej niespotykanego dofinansowania 90%. Dlatego już dziś informujemy, że gmina przystąpi do kolejnych edycji tego programu w momencie ogłoszenia naboru (na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze terminu). Warto zatem zgłosić w urzędzie gminy deklarację chęci uczestnictwa w projekcie, co pozwoli nam w przyszłości szybko i skutecznie poinformować wszystkich zainteresowanych.