KOLEJNE SETKI EURO TRAFIĄ DO NASZEJ GMINY

image_pdfimage_print

To kolejna podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą infrastruktury turystycznej w Gminie Przytoczna.

 

  Dnia 22 kwietnia 2013 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, w obecności Pana Stanisława Tomczyszyna – Członka Zarządu Województwa Lubuskiego, zostały podpisanie umowy o dofinansowanie z następującymi beneficjentami Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013:

1.Gmina Przytoczna, reprezentowana przez Pana Bartłomieja Kucharyk – Wójta Gminy Przytoczna oraz Panią Joannę Matuszewską – Skarbnika Gminy Przytoczna.

  Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Renowacja i zagospodarowanie plaży przy kąpielisku w miejscowości Lubikowo, gmina Przytoczna”, złożonego w ramach operacji polegającej na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w wypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”.

Przyznana kwota pomocy według umowy:  680 000,03 zł.

Łączna kwota inwestycji to: 848 946,00 zł

  Zakres operacji: W ramach realizowanej operacji wykonana zostanie nawierzchnia plaży oraz nawierzchnia ruchu pieszego wraz z oświetleniem, zamontowanych zostanie po 6 szt. ławek oraz śmietników, dodatkowo wykonane zostaną 3 pomosty, zamontowana zostanie zjeżdżalnia dla dzieci i dorosłych, a także wybudowany zostanie pomost (slip) dla łodzi.

  Operacja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rybackiego, ochrony środowiska i rozwoju turystyki, a w konsekwencji podniesie jakość życia mieszkańców na terenach zależnych od rybactwa. Operacja zostanie zrealizowana w jednym etapie.

źródło: http://www.ryby.lubuskie.pl

Czekamy na wyznaczenie terminu podpisania kolejnej umowy na dofinansowanie zadania pod nazwą: Budowa małej infrastruktury przy jeziorze w Lubikowie (Pirs dla jachtów). Kwota wnioskowania to: 342 124,70 zł. Koszt całej inwestycji to 503 000,00.

A tak piszą o nas w prasie:  http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35161,13788280,Lubuskie_drugie_Mazury__Tak_ma_byc.html#TRLokZielTxt