KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO GMINY PRZYTOCZNA

Dzięki pozyskaniu z PROW kwoty ponad 2 mln zł., jeszcze w tym roku powstanie w Gminie Przytoczna sześć kilometrów sieci kanalizacyjnej.

 

     Mimo trudności związanych z kończącym się finansowaniem środków unijnych okresu 2007-2013, Gmina Przytoczna i spółka gminna WOKAMID, pozyskała kwotę ponad 2 mln zł na budowę sieci sanitarnej o długości 6 km. Dofinansowanie pochodzi z Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Pierwszy odcinek budowy nowej sieci obejmie miejscowość Przytoczna i ul. Łąkową, Główną i Górną. Realizacja tego zadania umożliwi budowę nowego osiedla mieszkalnego, które namiastkę można już zobaczyć wyjeżdżając z Przytocznej w kierunku Poznania. Docelowo ma zamieszkać w tym miejscu ok. trzystu nowych mieszkańców naszej miejscowości. Nowoczesne budownictwo z pełną funkcjonalną  infrastrukturą, komponującą się w krajobraz tej malowniczej okolicy, to tylko jeden z atutów budowy sieci. Trzy kilometrowy odcinek pozwoli doprowadzić niezbędne media do działek przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe. Właściciel nieruchomości zamierza wybudować w tym miejscu zakład produkcyjny zatrudniający kilkadziesiąt osób w większości kobiet. Władze gminy już prowadzą zaangażowane rozmowy z inwestorem, który deklaruje realizację swoich planów tuż po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej. Realizacja tego zadania to wykonanie kroku milowego do skanalizowania miejscowości Goraj. Jeszcze w tym roku zamierzamy wykonać dokumentację techniczną tak, aby w 2015 roku zrealizować to ambitne i konieczne  zadanie.

 

Kolejnym wnioskiem złożonym przez gminną spółkę WOKAMID, jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na odcinku Lubikowo-Lubikówko. Realizacja tej inwestycji, pozwoli na wykorzystanie największego atutu turystycznego naszego regionu. Budowa sieci w tym miejscu, da możliwość realizacji i zagospodarowania blisko stu działek, przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Właściciele działek, którzy od kilku lat nie mogli otrzymać pozwolenia na budowę w tym miejscu, mogą w końcu odetchnąć z ulgą. Budowa sieci sanitarnej, pozwoli w końcu zrealizować ich marzenia, co w znaczny sposób zwiększy dochody własne gminy.

 

Na obecną chwilę Gmina Przytoczna posiada 15,2 km sieci sanitarnej. Dzięki determinacji gminnych urzędników w pozyskaniu środków zewnętrznych, długość sieci wzrośnie do 21 km. To wzrost o blisko 40%.  Prace budowlane mają zakończyć się do końca grudnia 2014.

 Więcej informacji na stronie PROW