KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO NASZEJ GMINY

image_pdfimage_print

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Gmina Przytoczna rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Przytoczna”.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Gmina Przytoczna rozpoczęła realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania w Szkołach Podstawowych w Gminie Przytoczna”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadania projektu będą realizowane przez dwie szkoły podstawowe, tj. Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej i Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie. Beneficjentami ostatecznymi projektu są uczniowie klas I–III o łącznej liczbie 86 osób, którzy skorzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych, finansowanych ze środków unijnych:

  • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz zagrożonych ryzykiem dysleksji,
  • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

Na realizację niniejszego projektu Gmina pozyskała środki unijne w wysokości 76.185,07 zł, w tym środki na doposażenie bazy dydaktycznej szkół w wysokości 35.685,07 zł.  Realizacja projektu zakończy się 31 stycznia 2014 roku.