Konkurs na kartkę wielkanocną

image_pdfimage_print

Zapraszamy do udziału w konkursie na kartkę wielkanocną!

 

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego 
„KARTKA WIELKANOCNA 2019”

Organizator:

Urząd Gminy Przytoczna, ul. Rokitniańska 4, 66-340 Przytoczna, tel. 95 74 94 311, ug@przytoczna.pl

Cele konkursu:

 • Podtrzymanie tradycji Wielkanocnych
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przytoczna.

Technika:

 • Uczestnicy konkursu wykonują kartki o tematyce świątecznej w dowolnej technice plastycznej (np. farby, pastele, wycinanka, kolaż, itp.)
 • W konkursie nie biorą udziału prace wykonane technikami komputerowymi
 • Liczba prac składanych przez jednego uczestnika: 1 szt.
 • Nie będą oceniane prace przygotowane grupowo
 • Format prac od A6 do A4
 • Prosimy nie rolować i nie składać prac

Termin zgłaszania prac konkursowych:

 • Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Przytoczna do 15 kwietnia 2019 r.
  do godziny 15.30
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 kwietnia 2019 r.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Nagrody:

 • Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w 4 kategoriach wiekowych
  (dzieci przedszkolne; uczniowie szkół podstawowych z klas I-III; uczniowie klas IV-VI; uczniowie klas VII, VIII i młodzież gimnazjalna) przygotowane zostały nagrody niespodzianki.

Opis prac (z tyłu pracy):

 • Imię i nazwisko autora
 • Wiek autora (kategoria wiekowa)
 • Adres do korespondencji oraz nr telefon (kontakt do rodziców lub opiekunów)

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW:

 1. Poniżej 20 nadesłanych prac konkurs zostaje nierozstrzygnięty.
  Prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą
  na własność organizatorów, uczestnik przekazuje organizatorowi prawa autorskie swojej pracy.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
  w celach reklamowych.
 3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów biorących udział w konkursie oraz na akceptację warunków regulaminu konkursu.

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Przytoczna, dnia 25 marca 2019 r.

zgody