KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ZAGRODĘ WIEJSKĄ

image_pdfimage_print

 

NAJPIEKNIEJSZA ZAGRODA

 

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAGRODĘ WIEJSKĄ
W GMINIE PRZYTOCZNA

1.Celem Konkursu jest podniesienie estetyki oraz poziomu czystości zagród. Konkurs ma mobilizować mieszkańców do podejmowania prac porządkowych remontowych utrzymania czystości w zagrodach oraz tworzenia warunków do rekreacji i wypoczynku.

2.Organizatorzy konkursu: Urząd Gminy Przytoczna

3.Udział w Konkursie:

Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie osobiste lub telefoniczne na nr telef. 881 935 510 w Urzędzie Gminy Przytoczna w terminie do 20 sierpnia 2015 r, z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz nr telefonu.

4.Oceny zgłoszonych zagród dokona Komisja Konkursowa 21 sierpnia 2015 r. w obecności właściciela /osoby dorosłej/.

5.W trakcie oceny stosowane będą następujące kryteria:

  1. spójność z krajobrazem kulturowym i przyrodniczym od 0 – 3 pkt.
  2. zachowanie tradycyjnych form w architekturze i urządzeniu zagrody od 0 – 6 pkt.
  3. estetyka, urządzenie i funkcjonalność części mieszkaniowej i rekreacyjno – wypoczynkowej od 0 – 7 pkt.
  4. estetyka, urządzenie i funkcjonalność części gospodarczej / produkcyjnej, usługowej/ od 0 – 3 pkt.
  5. umiejętność zaprezentowania zagrody podczas wizyty Komisji konkursowej od 0 – 2 pkt.
  6. segregacja i utylizacja odpadów pochodzących z gospodarstwa od 0 – 3 pkt.
  7. Każdy z członków Komisji będzie mógł dodatkowo przyznać 1 pkt. dla zagrody wg jego oceny, wyróżniającej się.

6.Podsumowanie i ogłoszenie wyników oraz wyróżnienie I, II,III miejscem uczestników Konkursu nastąpi w dniu

23 sierpnia 2015 r. o godzinie 16.00.

9.Dla uczestników Konkursu przewidziane są nagrody niespodzianki ufundowane przez Organizatorów.