Konkurs na Pisankę Wielkanocną

image_pdfimage_print

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
„PISANKA WIELKANOCNA 2018”

Organizator:

Urząd Gminy Przytoczna

Rokitniańska 4

66-340 Przytoczna

Informacje pod numerem telefonu:

 1. 881935510, promocja@przytoczna.pl
 2. 957494311, ug@przytoczna.pl

Cele konkursu:

 • Celem konkursu  jest  propagowanie  tradycji  i  folkloru  związanego ze  świętami  wielkanocnymi,  pogłębienie  wiedzy  na  temat  symboliki  i znaczenia   pisanki w  obrzędowości    Konkurs  stwarza  okazję do  indywidualnej  działalności  artystycznej  oraz  wymiany  wiedzy  na  temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek wielkanocnych.

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przytoczna.

Technika:

 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału.
 • Technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania itp.).
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie

Termin zgłaszania prac konkursowych:

 • Prace należy dostarczyć do Urzędu Gminy Przytoczna do 28 marca 2018r.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 marca 2018r.
 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Nagrody:

 • Dla laureatów 3 pierwszych miejsc w 4 kategoriach wiekowych (dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych z klas I-III oraz IV-VI, młodzież gimnazjalna) przygotowane zostały zestawy plastyczne oraz książki.

Opis prac:

 • Imię i nazwisko autora
 • Wiek autora (kategoria wiekowa)
 • Adres do korespondencji oraz nr telefon (– kontakt do rodziców lub opiekunów)

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie www.przytoczna.pl . Prace przesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Przytoczna, dnia 14 marca 2018r.