KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w „Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym”.

 

   24 marca 2014 r. podczas sesji sejmiku województwa lubuskiego uczennica naszej szkoły, odebrała nagrodę za udział w „Konkursie wiedzy o samorządzie terytorialnym”. Nasza laureatka zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych i z rąk marszałek Elżbiety Polak oraz przewodniczącego sejmiku Tomasza Możejko odebrała nagrodę.

   Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, rozwijanie zainteresowania uczniów sprawami własnego regionu, wzmocnienie patriotyzmu lokalnego oraz wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Konkurs dotyczył szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Zgłosiło się 335 uczniów z 29 szkół podstawowych, 9 szkół gimnazjalnych i 18 szkół ponadgimnazjalnych. Dla szkół podstawowych konkurs był jednoetapowy. Uczniowie mieli do wykonania komiks: „Moja przygoda z Europejskim Funduszem Społecznym”, czyli co zmieniło się w szkole lub też w życiu codziennym dzięki EFS.

   Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie składają gratulacje Marcie Nalepie oraz nauczycielce  plastyki p. Jadwidze Rumin.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej