KONSULTACJE DO LSR 2014-2020!

image_pdfimage_print

Proszę Państwa stoi przed Nami zadanie jakim jest przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”. Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

KONSULTACJE DO LSR 2014-2020!
Wspólnie przygotujmy lokalną strategię działania.
 

   Proszę Państwa stoi przed Nami zadanie jakim jest przygotowanie lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”. Zapewne nie będzie to zadanie łatwe, ale z pewnością wspólna praca nad nim pozwoli osiągnąć oczekiwane efekty w przyszłości.

  Pracę nad tym dokumentem rozpoczynamy od diagnozy wszystkich obszarów życia na terenie objętym lokalną grupą działania. Diagnoza ma na celu określenie jak największego kręgu istniejących, rzeczywistych i aktualnych:

  • dostrzeganych przez Państwa problemów,
  • niezaspokojonych potrzeb,
  • niewykorzystanych zasobów i potencjału lokalnej społeczności.

  Zgromadzone informacje mają definiować stan faktyczny i posłużą do przeprowadzenia analizy SWOT, a w szczególności określenia słabych i silnych stron obszaru Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami” oraz, w późniejszym czasie, do określenia trafnych celów lokalnej strategii rozwoju.

   Państwa czynny udział w przygotowaniu strategii dziś, być może pozwoli Państwu realizować zamierzone projekty z dofinansowaniem w ramach środków unijnych – jutro.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami biura pod numerem telefonu 68 475 46 23.

Zgłoszenia na kartach konsultacji można przesyłać do 30-11-2014 roku:

  • faxem na nr                    68 475 46 23
  • e-mailem na adres           biuro@lgddzn.pl
  • pocztą na adres               Stowarzyszenie „LGD Działaj z Nami”
                                         ul. Wałowa 1
                                         66-200 Świebodzin

Zarząd Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”

Karta konsultacji problemy i potrzeby

Karta_konsultacji_zasoby_i_potencja