KONSULTACJE SPOŁECZNE

image_pdfimage_print

Konsultacje społeczne do: „Procedury oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia”.

Zmiany, które będą podlegały konsultacjom społecznym, są wynikiem rozstrzygniętych dotychczas naborów w wyniku, których kwoty pozostałe do wykorzystania w poszczególnych celach i przedsięwzięciach objętych „Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” są niewystarczające i nie pozwalają na przyznanie dotacji na maksymalnym poziomie dofinasowania możliwym do uzyskania przez Beneficjenta.

Konsultacją społecznym podlega wprowadzenie do ww. procedury niżej wymienionego zapisu:

„W przypadku gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu Rada może, obniżyć kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu.
W takim przypadku należy przeanalizować deklarację podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, który ma obowiązek określić możliwość realizacji operacji bez udziału środków publicznych we wniosku o przyznanie pomocy, w celu ograniczenia ryzyka występowania efektu deadweight”.

Prosimy o zgłaszania uwag w zakresie proponowanych zmian do „Procedury oceny i wyboru operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia” na adres mailowy Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA: biuro@bramalubuska.pl.

Procedura_oceny_i_wyboru_wnioskow_v4 ostateczna 30.07.2018 do konsultacji społecznych