Konsultacje społeczne – warsztaty środowiskowe

Szanowni Mieszkańcy

Od września br. trwają na terenie gminy Przytoczna spotkania z ekspertem Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego z Zielonej Góry, których celem jest poznanie opinii mieszkańców naszej gminy na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych przestrzeni gminnych. Chcemy poznać Państwa oczekiwania w sprawie działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze. Opinie i sugestie mieszkańców posłużą nam do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Tematem przewodnim działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy Przytoczna jest “Wzbudzanie aktywności społecznej i poczucia wspólnoty wśród mieszkańców”. Państwa opinia jest tu nieodzownym elementem dlatego zachęcamy do dialogu i udziału w konsultacjach społecznych.

Pani Anna Andrysiak – ekspert Biura Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego w Zielonej Górze przedstawia podczas warsztatów środowiskowych założenia, dotyczące prowadzenia rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem  uwarunkowań regionalnych, prezentuje wyłoniony obszar zdegradowany oraz zbiera przedstawiane przez Państwa uwagi, opinie i wnioski.

Zapraszamy serdecznie na kolejne warsztaty środowiskowe, które odbędą się dnia 14 października o godz. 15.30 w świetlicy wiejskiej w Goraju oraz  o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Lubikowie.

Prace mieszkańców nad sporządzeniem Gminnego Programu Rewitalizacyjnego przedstawiają fotografie z dotychczasowych spotkań.