KONSULTACJE SPOŁECZNE

image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014”

 

Przytoczna, dnia 20.11.2013 r.

 

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 26 listopada 2013 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 20 listopada 2013 r. i zostaną zakończone 26 listopada 2013 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przyytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Załącznik do regulaminu konsultacji