KONWENT NGO`S OBSZARU OBRA-WARTA

image_pdfimage_print

Zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na obszarze LGR Obra – Warta, a także sołtysów lub osoby fizyczne zainteresowane wystąpieniem o wsparcie na KONWENT NGO’S OBSZARU OBRA – WARTA.

 

Szanowni Państwo!

W związku z IV naborem wniosków o dofinansowanie, który będzie realizowany w terminie 01/02/2013 r. – 04/03/2013 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta zaproponowało pomoc finansową w ramach LSROR, skierowaną szczególnie do sektora społecznego, w formie tzw. Małych Grantów Rybackich – wsparcia realizowanego w ramach środka (4.1.1) Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa z budżetem łącznym w ramach konkursu 2.000.924,16 zł.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji działających na obszarze LGR Obra – Warta, a także sołtysów lub osoby fizyczne zainteresowane wystąpieniem o wsparcie na organizowany w dniu 22 stycznia 2013 roku KONWENT NGO’S OBSZARU OBRA – WARTA, który odbędzie się w Sali Kinowej Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury o godz. 17.00. W ramach tego spotkania – szkolenia chcielibyśmy przedstawić szczegółowe informacje dotyczące możliwości aplikowania o środki z PO RYBY 2007 – 2013 oraz zaoferować bezpłatne konsultacje pomysłów. Warto również zwrócić uwagę, iż udział przedstawicieli organizacji w tym spotkaniu będzie dodatkowo punktowany przy ocenie wniosku, co wynika bezpośrednio z kryteriów wyboru operacji.

Bardzo prosimy o aktywność w tym zakresie i zachęcamy gorąco do włączenia się w działania na rzecz rozwoju obszaru LGR Obra – Warta. Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 21 stycznia 2013 r. na adres l.jasionkowska@lgrow.pl lub pod nr telefonu 95 761 70 86.

Prosimy o rozpropagowanie tej informacji na Państwa stronach internetowych, wśród radnych, sołtysów, lokalnych liderów.

Informujemy, iż osobne, pisemne zaproszenie zostało skierowane do potencjalnych Beneficjentów – organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS, działających na obszarze 11 gmin LGR Obra – Warta. Ponadto, w związku z wieloma pytaniami, przypominamy, iż stowarzyszenia zwykłe, zarejestrowane w Starostwach, nie mogą być Beneficjentem w ramach PO RYBY 2007 – 2013, ponieważ nie posiadają osobowości prawnej.


źródło: Stowarzyszenia LGR Obra – Warta