Lubuska Odnowa Wsi 2019

image_pdfimage_print

Rusza II edycja konkursu Lubuska Odnowa Wsi. Jest to wsparcie dla organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł.

Z dofinansowania mogą skorzystać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i fundacje. Pieniądze mogą być przeznaczone na zadania związane z kulturą, turystyką, dziedzictwem lokalnym, zespoły ludowe na zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych, a także koła gospodyń wiejskich na wyposażenie kuchni i publikacje o produktach. O wsparcie na mundury i wyposażenie mogą ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne, a kluby sportowe na zakup piłek, wyposażenia i stroje sportowe.

Wnioski można składać do 14 czerwca br. Wszelkich informacji o konkursie udziela Departament PROW.

Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji o konkursie