Lubuska Unia Światłowodowa

image_pdfimage_print

Lubuska Unia Światłowodowa została powołana przez Orange Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Jej celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu i faktyczna likwidacja tzw. „białych plam” w regionie oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Gmina Przytoczna już przystąpiła do Lubuskiej Unii Światłowodowej w charakterze Sygnatariusza, dzięki podpisaniu przez Wójta Gminy Bartłomieja Kucharyka deklaracji przystąpienia do porozumienia „Lubuska Unia Światłowodowa”.

Zachęcamy mieszkańców – właścicieli, najemców nieruchomości do wypełnienia  deklaracji.

W przypadku budynków wielorodzinnych, podmiotów gospodarczych wymagana jest również zgoda zarządcy budynku (oddzielny dokument – Umowa Udostępnienia Nieruchomości).

Wypełnienie deklaracji ma na celu przede wszystkim zebranie informacji, o ilości chętnych, którzy będą chcieli skorzystać z takiej usługi, a także zaprojektowanie i ustalenie harmonogramu budowy nowoczesnej sieci ultraszybkiego światłowodowego Internetu przez firmę Orange w naszej Gminie.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Gminy Przytoczna (sekretariat).

Wypełnione deklaracje można wrzucać do urny znajdującej się w sekretariacie Urzędu Gminy.

Termin składania deklaracji mija 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje dot. projektu: