LUBUSKIE BONY SZKOLENIOWE

Lubuskie Bony Szkoleniowe – to oferta dofinansowania do usług rozwojowych
(tj. szkoleń, kursów zawodowych, studiów podyplomowych), skierowana do Przedsiębiorców i pracowników lubuskich MŚP