Lubuskie Bony Szkoleniowe

image_pdfimage_print

Lubuski Przedsiębiorco – już dziś skorzystaj z oferty dofinansowania do usług rozwojowych, skierowanych do Ciebie i Twoich pracowników

ziph logo lbr

 CO TO SĄ USŁUGI ROZWOJOWE?

To usługi edukacyjne, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Pełna ich oferta, obejmująca:

 • usługi szkoleniowe (szkolenia, studia podyplomowe, e-learning),
 • usługi doradcze (doradztwo, mentoring, facylitacja, coaching),
 • usługi jednorazowe (egzamin)

jest dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH?

Odbiorcami wsparcia mogą być wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP), prowadzące działalność gospodarczą i mające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego – subregion gorzowski (powiaty: gorzowski, m. Gorzów Wlkp., strzelecko – drezdenecki, międzyrzecki, sulęciński i słubicki).

Wsparcie w ramach projektu jest skoncentrowane w szczególności na następujących grupach docelowych i usługach rozwojowych:

 • pracownikach powyżej 50 roku życia
 • pracownikach o niskich kwalifikacjach(tj. mających co najwyżej wykształcenie średnie)
 • przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu
 • przedsiębiorcach działających w obszarze inteligentnych specjalizacji
 • przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER
 • usługach rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidacji

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Kwota dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść maksymalnie 35.000 zł, przy czym intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju pomocy, i może wynieść:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa: do 80% wartości usługi rozwojowej,
 • średnie przedsiębiorstwa: do 70% wartości usługi rozwojowej.

Limit wsparcia przypadający na jednego pracownika wynosi 8.500 zł.

KIEDY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem systemu informatycznego PSF,  dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, w terminie od września 2017r. do listopada 2019r. (pod warunkiem dostępności środków).

     W okresie wrzesień – grudzień 2017r. nabór jest dedykowany wyłącznie do grup priorytetowych, tj. pracowników 50+ i pracowników o niskich kwalifikacjach.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA?

KROK 1: Przedsiębiorca rejestruje się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

KROK 2: Przedsiębiorca, za pośrednictwem systemu informatycznego PSF, dostępnego na stronie www.lubuskiebony.pl, składa do Operatora Formularz Zgłoszeniowy.

KROK 3: Operator podpisuje umowę wsparcia z Przedsiębiorcą.

KROK 4: Przedsiębiorca wpłaca do Operatora wkład własny.

KROK 5: Przedsiębiorca wybiera z BUR interesujące go usługi rozwojowe.

KROK 6: Operator wydaje Przedsiębiorcy bony szkoleniowe.

KROK 7: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy biorą udział w usłudze rozwojowej.

KROK 8: Przedsiębiorca i/lub jego pracownicy wypełniają ankietę oceny usługi rozwojowej w BUR.

KROK 9: Instytucja świadcząca usługę rozwojową przekazuje dokumenty rozliczeniowe do Operatora.

KROK 10: Operator rozlicza i opłaca usługę rozwojową.

 

GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE?

Zapraszamy na stronę www.lubuskiebony.pl

Operator – Zachodnia Izba Przemysłowo – Handlowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Kazimierza Wielkiego 1, Gorzów Wlkp.

INFOLINIA:732-732-650

e-mail: bony@ziph.pl

www.bony.ziph.pl

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

pasek EFS

 

Plik do pobrania: