„Mały ZUS”

image_pdfimage_print

Uprzejmie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki „małego ZUS” i chcą skorzystać z tej ulgi od 2019 roku, w okresie od 1 do 8 stycznia 2019 roku powinni wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA), jako datę wyrejestrowania wskazując 1 stycznia 2019 r.

Z tą samą datą, czyli 1 stycznia 2019 r., należy zgłosić się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx (jeśli nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 05 92 xx (jeśli zostało ustalone prawo do renty). Zgłoszenia należy dokonać na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli zgłaszający podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Wyrejestrowania i zarejestrowania do „małego ZUS” dokonuje się na dwóch, odrębnych wnioskach. Pierwszym wnioskiem należy dokonać wyrejestrowania poprzez wypełnienie wniosku o zmianę CEIDG-1  i załączenie formularza ZUS ZWUA, a drugim wnioskiem CEIDG-1 o zmianę zgłoszenia z odpowiednim, nowym kodem tytułu ubezpieczenia (załączając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA).