MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

image_pdfimage_print

plakat Turniej p. siatk3

 

Regulamin Mikołajkowego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przytoczna – 06.12.2015 r.

ORGANIZATOR:

 • Wójt Gminy Przytoczna,
 • Gimnazjum w Przytocznej,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej.

KONTAKT W SPRAWACH TURNIEJU:
– skrzynka email : ug@przytoczna.pl
– telefon ( w godzinach od 8.00 do 15.00 ) – 95 749 43 12 

MIEJSCE:

Hala Sportowa przy Gimnazjum w Przytocznej ( ul. Polna 17 )

TERMIN:

06 grudnia 2015 r. godzina 10:00

UCZESTNICTWO:

 • W turnieju biorą udział drużyny składające się z mieszkańców powiatu międzyrzeckiego.
 • Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
 • Dopuszczalne jest zgłoszenie dwóch lub więcej drużyn z tej samej miejscowości.
 • Maksymalna ilość drużyn biorących udział w turnieju – 6 ( decyduje kolejność zgłoszenia )

WARUNKI ZGŁOSZENIA DRUŻYN:

– nazwę drużyny ( nazwa drużyny nie może naruszać dobrych obyczajów ani praw osób trzecich ),
– skład drużyny ( 6 osób ) – z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania
( tylko miejscowość ),
– imię i nazwisko kapitana drużyny,
– w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego.

SPOSÓB ZGŁASZANIA DRUŻYN ( tylko sam formularz zgłoszenia ):

Zgłoszenia do turnieju należy składać wypełniając formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście lub listownie do sekretariatu Urzędu Gminy w Przytocznej do dnia 04 grudnia do godziny 15:00, losowanie grup odbędzie się na miejscu przed turniejem.

Warunkiem udziału w rozgrywkach jest dostarczenie zgłoszenia w terminie do 04 grudnia 2015 r. do godz. 15.00

SYSTEM ROZGRYWEK:

System rozgrywek będzie podany w dniu turnieju (w zależności od ilości drużyn). Jeżeli zostanie zgłoszonych więcej niż 4 drużyny turniej odbędzie się z podziałem na grupy. Każda drużyna w grupie rozegra mecz na zasadzie „każdy z każdym”. Następnie wicemistrzowie grup rozegrają mecz o III – IV miejsce a mistrzowie grup o I – II miejsce. Przy rozgrywaniu „każdy z każdym” w razie równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje kolejno: lepszy bilans setów, a następnie wynik bezpośredniego meczu.

PUNKTACJA:

 • Za zwycięstwo różnicą dwóch setów – 3 pkt.
 • Za zwycięstwo różnicą jednego seta – 2 pkt.
 • Za przegranie różnicą jednego seta – 1 pkt.
 • Za przegranie różnicą dwóch setów – 0 pkt.

KOLEJNOŚĆ MIEJSC:

W grupie lub całym turnieju decyduje:

–  większa liczba zdobytych punktów;
–  wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi drużynami.

SPRAWY REGULAMINOWE:

Przepisy gry:
– obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową z wyjątkiem gry „libero”:,
– mecze są rozgrywane piłką siatkową,
– mecze odbywają się do dwóch wygranych setów ( 25 pkt każdy ),
– drużyna nie może liczyć mniej niż 6 zawodników,
– ilość zawodników rezerwowych oraz zmian – dowolna,
– obowiązuje obuwie do gry na hali.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Osoby niepełnoletnie biorące udział w turnieju muszą okazać pisemną zgodę rodzica. Dokonując wpisu na listę zawodników do udziału w turnieju, każda osoba jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju. Organizator nie ubezpiecza zawodników ani turnieju. Organizator nie odpowiada za skutki kradzieży w trakcie trwania turnieju. Kapitanowie drużyn mają obowiązek zapoznać się z regulaminem turnieju oraz zapoznać z nim zawodników swojej drużyny. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Wójt Gminy Przytoczna

/-/ Bartłomiej Kucharyk

[wpdm_package id=28652 template=”link-template-default.php”]