MILIONOWE DOFINANSOWANIE

image_pdfimage_print

Gmina Przytoczna pozyskała  5 736 115,77 PLN dofinansowania na budowę nowej szkoły. To pierwsze tak wysokie wsparcie w historii naszej gminy.

 

Gmina otrzymała historyczne dofinansowanie!!!

Jesteśmy jedyną gminą w województwie, która otrzymała dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę szkół podstawowych!!!


Droga do sukcesu nie była łatwa, a w skrócie wyglądała następująco:

 

    Dyskusje i plany związane z budową nowej szkoły podstawowej w Przytocznej, trwały od wielu lat. Wiąże się to z wyżem demograficznym, który cieszy nas wszystkich. Warunki lokalowe, jakie obecnie posiada gmina, nie są w stanie zapewnić odpowiednich standardów nauczania naszych najmłodszych mieszkańców. A o tym jak ważna jest edukacja i odpowiedni poziom kształcenie, począwszy od najniższego szczebla jakim jest szkoła podstawowa, nie trzeba nikogo przekonywać. Oddany do użytku  w 1996 roku budynek, od początku nie był wymarzonym obiektem. Zaprojektowany został bowiem według zupełnie innych norm i potrzeb, ponieważ pierwotnie zakładano, iż będzie to przedszkole. Zaistniałą sytuacja, wymusiła ówczesne władze gminy do adaptacji kompleksu na potrzeby szkoły i sytuacja ta trwa po dzień dzisiejszy. Z powodu rosnącej z roku na rok liczby dzieci, zaczęto adaptować wszystkie możliwe pomieszczenia, tworząc w nich prowizoryczne klasy. Nie można inaczej nazwać „sal lekcyjnych” mieszczących się w piwnicach bez okien, czy „stołówki”, która w przerwie służy jako pomieszczenie do spożywania posiłków, a po przerwie zamienia się w klasę dydaktyczną. W ostatnich latach przyjęto plan lekcji zakładający uczęszczanie dzieci na zajęcia w systemie dwuzmianowym. W 2010 roku władze gminy podjęły decyzję o modernizacji i rozbudowie budynku. Plan ten uległ jednak radykalnej zmianie ponieważ obecny wójt Bartłomiej Kucharyk, przy wsparciu rady gminy, podjęli decyzję o budowie nowego obiektu przy gimnazjum i hali sportowej. Argumentowano to bardzo kosztowną modernizacją rozbudowy obecnej podstawówki i dalszym brakiem konkretnych rozwiązań. Dzieci nadal poruszałyby się po wąskich korytarzach, a obecnie najbardziej przestronne izby lekcyjne, straciłyby swoje atuty. Ze względu na niewielką działkę i charakterystykę architektoniczną budynku, możliwe było dobudowanie dwóch niewielkich skrzydeł budynku, zakładających zaledwie cztery sale lekcyjne. Kolejnym argumentem był równy dostęp uczniów do obiektów sportowych jakim jest hala i kompleks boisk „Orlik”. W 2011 rozpoczęły się dwuletnie prace projektowe, zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę. W tym czasie trwały karkołomne zabiegi o pozyskanie środków finansowych, których na realizację zadań związanych z rozbudową szkolnictwa podstawowego nie było w żadnych konkursach, zarówno ministerialnych jak również regionalnych. W listopadzie 2013 roku, gmina Przytoczna złożyła wniosek na dofinansowanie projektu w ramach konkursy 4.3, ogłoszonego przez LRPO na lata 2017 – 2013. Było to możliwe dzięki małej wzmiance konkursowej, a mianowicie przeznaczeniu środków na rewitalizację terenów popegeerowskich. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale ze względu na brak wystarczających środków na realizację wszystkich zadań nie otrzymał wsparcia finansowego. Gmina odwołała się od tej decyzji i ostatecznie przyznano nam pieniążki w wysokości 900.000 zł. Wówczas wielu zwątpiło w możliwość realizacji inwestycji niezbędnej, koniecznej i tej która może pozwolić niewielkiej gminie na szybszy rozwój. Bartłomiej Kucharyk przekonywał radnych i mieszkańców, że to nie koniec naszej drogi do sukcesu i będzie walczył do samego końca o sukces tego planu. Dzięki wspólnej decyzji i przy wyrozumiałości rodziców, od września ubiegłego roku, uczniowie klas IV – VI, swoje zajęcia dydaktyczne realizują w budynku gimnazjum. To w jakiś sposób rozwiązało sytuację lokalową, ale w dłuższej perspektywie czasu nie rozwiąże wszystkich problemów. Dlatego determinacja była jeszcze silniejsza. 30 stycznia udało się podpisać historyczną umowę. Dlaczego historyczną? – bo gmina Przytoczna jeszcze nigdy nie uzyskała tak wysokiego dofinansowania (niespełna sześć milionów złotych), i jeszcze nigdy nie miało ono tak wysokiego wsparcia – 80% wartości inwestycji. To cieszy tym bardziej, że mniejszy wkład własny, pozwoli na realizację wielu innych zadań w gminie. Czekamy na pozytywne rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie prac budowlanych.

Umowę podpisali wójt gminy Przytoczna Bartłomiej Kucharyk i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Alicja Makarska.