OBWIESZCZENIE

image_pdfimage_print

 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 4 i art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikcyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700, z późn. zm.)

Minister Infrastruktury i Rozwoju

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: DB-Img-773-4/14, uchylającą zapis części sentencji dotyczącej terminu dokonania nasadzeń zastępczych za wycięte drzewa i krzewy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej z dnia 8 lutego 2013 r. znak: BP4g-773/1/13.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treściądecyzji w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, pokój nr 329c, w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8.

z up. Minister

Paweł Orłowski

Podsekretarz Stanu

obwieszczenie