Misja gospodarcza do Hiszpanii

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zaprasza lubuskie firmy, szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii w dniach 24 – 28 czerwca 2019 r.Rekrutacja potrwa do 10.06.2019 r.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Snackex 2019
w Barcelonie. Odbywające się w Barcelonie targi Snackex 2019 (http://www.snackex.com/) to międzynarodowe targi jakości żywności, napojów oraz opakowań. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych.

Proponowane punkty programu:

 • udział w międzynarodowych targach Snackex 2019  w Barcelonie,
 • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
 • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo – Handlową, rynkiem hurtowym/branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji).

Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w
hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.

Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do
wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w
Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji
gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na
jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 1600 brutto.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia
udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych
formularzy (do wyboru jedna z opcji):

 1. elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.lcpr.pl (TUTAJ)
 2. formularza
  w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na
  adres e-mail promocja@lcpr.pl lub osobiście: Lubuskie Centrum Produktu
  Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140
  Zielona Góra

W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w
wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą
elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl parafowanych i
wypełnionych dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
 2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
 3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.

Rekrutacja trwa  do 10.06.2019 r. do
godziny 23:59.

Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza
regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w
regulaminie zamieszczonym poniżej.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców
technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie
do skutku.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub e-mail: promocja@lcpr.pl

Dokumenty do pobrania: