NAUKOWIEC Z JORDANII ZAINTERESOWANY NASZĄ GMINĄ

image_pdfimage_print

Co takiego zainteresowało naukowca; Prof. Dr. Tariq A. Al-Azab, prorektora uniwersytetu Al-Balqa Applied University w Jordanii, który odwiedził dzisiaj nasza gminę?

 

     Kiedy trzy lata temu, wójt Bartłomiej Kucharyk rozpoczął konsultacje z mieszkańcami naszej gminy na temat uporządkowania gospodarki ściekowej, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach niezurbanizowanych, było więcej sceptyków niż zwolenników. Po wybudowaniu pierwszych 36 oczyszczalni, wielu uwierzyło, że to jednak działa i tak jak wcześniej zapewniano: nie ma przykrych zapachów i wody w piwnicy. Co najważniejsze, to rozwiązanie oczyszczania nieczystości nie generuje w latach następnych uciążliwych kosztów. Później było wiele ogólnopolskich konferencji na których wójt miał przyjemność prezentować gminę Przytoczna, jako wzorcowy przykład w skali kraju, wdrażania hydrofitowych metod stosowanych u nas. Dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym m.in. Dyrektorem Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska dr inż. Tomaszem Warężakiem, już nie tylko jesteśmy dobrym przykładem w kraju, ale również poza jego granicami. W dniu dzisiejszym w celach naukowych, odwiedził nas Prof. Dr. Tariq A. Al-Azab, prorektor uniwersytetu Al-Balqa Applied University w Jordanii. Naukowcy z tego kraju realizują już na uniwersytecie projekt dotyczący decentralizacji gospodarki ściekowej finansowany przez rząd niemiecki http://smart.bau.edu.jo/index.html  a teraz prorektor chciałby na podstawie doświadczeń gminy Przytoczona, wdrożyć podobny program naukowo-badawczy na przykładzie technologii i doświadczeń stosowanych w naszych gospodarstwach domowych. Zachwyt profesora był tak ogromny, że już dziś podjęto konkretne działania. Do końca przyszłego tygodnia powstanie film promujący w/w technologie, realizowany przez telewizję a finansowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska. Trafi on do ambasad na całym świecie. Czy mogliśmy sobie wymarzyć lepszą promocję gminy Przytoczna???