Nieruchomości na sprzedaż

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. ogłasza wykaz nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży.WYKAZ