NOWE DOWODY OSOBISTE

image_pdfimage_print

Od 1 marca 2015, zaczęły obowiązywać nowe dowody osobiste.

Od 1 marca zaczęły obowiązywać nowe dowody osobiste.


     Z nowych dokumentów zniknie przede wszystkim informacja o miejscu zameldowania, jednak MSW uspokaja, że nie nastręczy to problemów przy załatwianiu spraw urzędowych. W nowych dowodach nie będzie też informacji o wzroście i kolorze oczu ani zeskanowanego podpisu właściciela, a dotychczasowe zdjęcie osoby z profilu zostanie zastąpione paszportowym. Pojawi się też szereg nowych zabezpieczeń, m.in. nowe tłoczenia i specjalne farby, które mają lepiej zapobiegać fałszerstwom.

Najważniejsze informacje: 

– Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.

– Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie je sfałszować. W nowym dowodzie osobistym nie będzie rysopisu, skanu podpisu posiadacza dokumentu ani adresu zameldowania.

– Od 1 marca urzędy gmin będą miały dostęp do Systemu Rejestrów Państwowych. Jest to jedna, centralna baza danych zawierająca m.in. rejestry PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dzięki integracji rejestrów państwowych urzędy same w razie potrzeby zweryfikują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. Ponadto w przypadku, kiedy meldujemy się po raz pierwszy w danym miejscu, otrzymujemy bezpłatnie zaświadczenie o zameldowaniu.

– Wniosek złożymy tam, gdzie będzie nam najwygodniej. Możemy to zrobić w dowolnym urzędzie na terenie całego kraju. Nasz nowy dowód osobisty odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Więcej informacji na: www.msw.gov.pl 

Poniżej zamieszczamy wzór nowego dowodu osobistego.