NOWE PIENIĄDZE – NOWY NABÓR

31 stycznia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze nastąpiło podpisanie Aneksu nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami”.

 

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31 stycznia 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze nastąpiło podpisanie Aneksu nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego a Stowarzyszeniem „LGD Działaj z Nami”. Podczas podpisania aneksu strony umowy reprezentowali Pan Marszałek Stanisław Tomczyszyn oraz Pani Prezes Joanna Bagińska.

Aneksem przyjęto projekt lokalnej strategii rozwoju dotyczący realizacji dodatkowych zadań, a zarazem zwiększono budżet o 5 mln zł.

Tym samym zachęcamy Państwa do korzystania z pozyskanych środków w szczególności w ramach:

  • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej
  • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw

w ramach których można realizować przedsięwzięcie:

Zakup w celu świadczenia usług maszyn, narzędzi, urządzeń
i sprzętów przydatnych przy budowie instalacji sanitarnych
lub przyczyniających się do ochrony środowiska

Zarówno treść Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami”, jak i wszelkie dokumenty niezbędne do aplikowania o środki w ramach naboru trwającego od 15.03.2013 r. do 29.03.2013 r. znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.lgddzn.pl