Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

image_pdfimage_print

W dniu 06 lutego 2019 r. Rada Gminy Przytoczna podjęła uchwałę nr IV.26.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 08.02.2019 r. poz. 406).
Od 01 marca 2019 r. obowiązują nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

  • w wysokości 11,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • w wysokości 16,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

oraz nowe miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

  • w wysokości 67,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • w wysokości 97,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Nowe stawki opłat nie powodują konieczności składania nowej deklaracji.