NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

image_pdfimage_print

 

Na wniosek Wójta, Radni przyjęli nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Od 1 lipca za odpady segregowane zapłacimy 6 zł a niesegregowane 10 zł.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna

       Mam ogromną przyjemność poinformować Państwa, iż w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna, wygranym przez Miejską Spółką Komunalną „AQUALIFT” Spółką z o.o. na wniosek Wójta, Radni przyjęli nowe stawki, które będą nas obowiązywać od 1 lipca 2013.

 Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych do 6 mieszkańców:

a) w wysokości 6,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) w wysokości 10,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż 6 mieszkańców:

a) w wysokości 37,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

b) w wysokości 61,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W ostatnim liście, który w lutym napisałem do Państwa, jedno ze zdań brzmiało: „Moim podstawowym zadaniem jako wójta gminy jest to, aby każdy z mieszkańców zapłacił jak najmniej i ten obowiązek spełnię”. Wówczas mało kto wierzył w to, co mówię (piszę). Doskonałe przygotowanie się do tego zadania, wykorzystanie wszystkich atutów logistycznych naszej gminy, podejmowanie wówczas trudnych i ryzykownych decyzji (przynależność  do instalacji RIPOK spoza naszego województwa), jak również moja osobista determinacja, dają dzisiaj magiczną kwotę 6 i 10. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim Radnym w szczególności Radnym Forum Gminy Przytoczna, którzy zaufali mi podejmując pierwszą uchwałę, która nie miała na celu, jak to wówczas nazywano, „dobić Naszych Mieszkańców”, ale zrównoważyć budżet po stronie wydatków i dochodów. Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom, którzy wysłuchali moich apeli i cierpliwie poczekali do rozstrzygnięcia przetargu.

To jeszcze nie koniec trudności związanych z wdrożeniem nowej ustawy.

Kolejnym, jakże istotnym elementem naszego przetargu jest fakt, iż to Firma Aqulift wyposaży nasze gospodarstwa domowe, zarówno w pojemniki jak i worki do zbiórki odpadów selektywnych. Myślę, że to zadanie, powinno odbyć się sprawnie i bez większych zawirowań, ponieważ to właśnie ta spółka do tej pory obsługiwała ok. 80% naszej gminy. Ale patrząc pesymistycznie, przy każdej nowości jest troszkę zamieszania więc już dziś proszę Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość, jeśli pojawią się małe utrudnienia, które na bieżąco postaramy się skorygować.

Kolejny raz musimy złożyć deklaracje.

Nowe stawki zobowiązują nas do złożenia nowych deklaracji. Aby usprawnić to zadanie, już od poniedziałku wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe, odwiedzą pracownicy Urzędu Gminy w Przytocznej, którzy pomogą wypełnić deklarację. Z tym apelem zwracam się do Państwa od samego początku, ponieważ  tylko rzetelnie złożone deklaracje, usprawnią naszą pracę. Wszystkich Państwa, których nie zastaniemy w mieszkaniach, proszę o wypełnienie i złożenie deklaracji w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przytocznej. Wiem, ze to wzbudza małe kontrowersje, ale to nie ja wymyśliłem fakt, że najpierw radni musieli przyjąć stawki a dopiero później ogłosiliśmy przetarg.

                                                                 Z wyrazami głębokiego szacunku

                                                                      Wójt Gminy Przytoczna

                                                                       Bartłomiej Kucharyk

Uchwała Nr XXX/192/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia jej stawki

Uchwała Nr XXX/191/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (.odt)