Nowe Targowisko w Przytocznej

image_pdfimage_print

Dnia 19 lutego 2018 roku Wójt Gminy Bartłomiej Kucharyk oraz Skarbnik Gminy Joanna Matuszewska  podpisali z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego – Stanisławem Tomczyszynem umowę o dofinansowanie zadania pn. „Budowa Targowiska Gminnego w Przytocznej”.

W ramach realizacji projektu  na targowisku w Przytocznej powstanie  budynek z pawilonem handlowym otwartym oraz jedno stanowisko handlowe „zamknięte pod klucz” . Targowisko będzie zadaszone,  utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone w odpływy wody deszczowej, miejsca parkingowe oraz urządzenia sanitarnohigieniczne.

Poziom dofinansowania programu wynosi 63,63% i jest on realizowany w ramach  „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.