NOWE TARYFY I STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

image_pdfimage_print

Informujemy o zmianie taryf i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Informujemy, że zgodnie z taryfą przedłożoną przez spółkę z o.o. WOKAMID w Przytocznej, od dnia 1 maja 2013 r. zaczną obowiązywać nowe taryfy i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, tj.:

  • cena za 1 m3 dostarczonej wody – 3,05 zł + obowiązująca stawka podatku VAT,
  • cena 1 m3 odprowadzonych ścieków – 7,48 zł + obowiązująca stawka podatku VAT,
  • cena 1 m3 ścieków zrzuconych do oczyszczalni z wozów ascenizacyjnych – 5,83 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.
Wysokość stawek opłat za przyłączenie do urządzeń wodno-kanalizacyjnych na okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014 r. wynosi:

1) przyłączenie do sieci wodociągowej – 150,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT,
2) przyłączenie do sieci kanalizacyjnej – 100,00 zł + obowiązująca stawka podatku VAT.
W związku z tak znaczącą podwyżką wynikającą z ustawowej konieczności naliczania amortyzacji, która stanowi 2% wartości urządzeń i nieruchomości, na najbliższej sesji, wójt przedstawi radnym warianty i założenia dopłat dla mieszkańców.