„NOWINKA” OTRZYMUJE GRANT Z UNII EUROPEJSKIEJ DLA GRUPY Z PRZYTOCZNEJ

image_pdfimage_print

W dniach 06-16.08.2013r. tancerze grupy Zespołu Tanecznego „NOWINKA” w Przytocznej działającego przy Stowarzyszeniu „NEW DANCE” wspólnie z grupą taneczną „GOONIES” ze Słowacji wezmą udział w międzynarodowym projekcie „DANCE- MY CHANCE”, który realizowany będzie w nadmorskiej miejscowości Pogorzelica.

W dniach 06-16.08.2013r. tancerze grupy Zespołu Tanecznego „NOWINKA” w Przytocznej działającego przy Stowarzyszeniu „NEW DANCE” wspólnie z grupą taneczną „GOONIES” ze Słowacji wezmą udział w międzynarodowym projekcie „DANCE – MY CHANCE”, który realizowany będzie w nadmorskiej miejscowości Pogorzelica.

W międzynarodowej wymianie weźmie udział 52 tancerzy z Przytocznej i słowackiego Trenczyna. Hasłem przewodnim wspólnego projektu będzie „W tańcu wszystkie drogi się zbiegają”.

Głównymi tematami działania podczas wymiany międzynarodowej będą m.in.: promocja zdrowego stylu życia i międzykulturowe spotkania młodzieży, stworzenie poczucia solidarności, zrozumienia i współodpowiedzialności za nasze wspólne idee i tożsamość europejską oraz rozbudzanie zdolności artystycznych i samodzielnej twórczości. Środki na realizacje przedsięwzięcia współfinansuje Komisja Europejska w ramach „Youth in Action Programme”. Obecnie przedstawiciele Stowarzyszenia „NEW DANCE” starają się o patronaty różnych szczebli. Otrzymali już patronat Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej.

Naszych partnerów poznaliśmy podczas projektu finansowanego w ramach „Youth in Action Programme”, odbywającego się w Sakarya w Turcji – o czym wcześniej informowaliśmy na stronie zespołu (www.nowinka.eu). Polskę reprezentowało 5 osób (w tym 2 przedstawicieli Stowarzyszenia „NEW DANCE” z Przytocznej). Projekt miał na celu wymianę doświadczeń sposobu przeprowadzania szkoleń, warsztatów i wymian młodzieży. Wyjazd przedstawicieli „NEW DANCE” sfinansowany został przez Komisję Europejską w Brukseli. To właśnie dzięki projektowi w Turcji przedstawiciele naszych organizacji sfinalizowali ustalenia i razem wypracowaliśmy treść i metody działania naszej wspólnej wymiany młodzieżowej. Od 18 do 28 lipca w Puchov na Słowacji koordynator polski i całego projektu wraz z koordynatorem słowackim wezmą udział w rozmowach przygotowujących wymianę i uzgodnią ostateczne szczegóły całego przedsięwzięcia.

Autorami nagrodzonego grantem projektu z Unii Europejskiej wysokości 18.294 euro są Manuela Mamys – Kierownik Artystyczny Zespołu i Sekretarz Stowarzyszenia oraz Przemysław Uss- Manager Zespołu i Prezes Stowarzyszenia. Cały grant uzyskany z „Youth in Action Programme” jest tylko współfinansowaniem i przeznaczony jest tylko i wyłącznie na realizację międzynarodowej wymiany trwającej 11 dni. Jest to kolejny projekt edukacji pozaformalnej autorstwa kierownictwa Stowarzyszenia „NEW DANCE”, który otrzymał dofinansowanie. Poprzednie projekty zostały nagrodzone i otrzymały uznanie władz krajowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, nad którym patronat sprawowała Komisja Europejska.

źródło: http://www.nowinka.eu/