NOWY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK OSP

image_pdfimage_print

Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, jednostki OSP z terenu naszej gminy, wzbogaciły się o nowy sprzęt.

   Bezpieczeństwo publiczne i wzrost jego poczucia przez mieszkańców to jeden z głównych naszych parytetów. Jednym z tych elementów jest doposażenie jednostek OSP z terenu naszej gminy w sprzęt na miarę zagrożeń w jakich żyjemy. Ostatnim nabytkiem jaki otrzymali druhowie z OSP Przytoczna, jedynej jednostki z gminy należącej do KSRG, jest najnowszej generacji hydrauliczny sprzęt do ratownictwa drogowego. Doskonale przeszkoleni ratownicy, nie zawsze mogli szybko i skutecznie nieść pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, ze względu na kilkunastoletni sprzęt ratowniczy, który nie zawsze skutecznie radził sobie z trudnościami jakie stawiają auta najnowszej generacji. Ochotnicy wspólnie z władzami gminy podjęli się trudu pozyskania środków zewnętrznych i w ten właśnie sposób zakupiono sprzęt o wartości 45 900 zł. Fundusze na ten cel pochodzą m.in. z: Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubuskiego  w Zielonej Górze – kwota 20 tys. zł. Tyle samo środków uzyskano z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. a 5 900 zł to środki z budżetu Gminy Przytoczna. To nie jedyne doposażenie jakie w tym roku z pomocą środków zewnętrznych zakupił samorząd naszej gminy. Dzięki programowi: „Bezpieczny Strażak”, gmina zakupiła 7 pełnych mundurów bojowych za kwotę 21 tys. zł, które trafiły do wszystkich jednostek na terenie naszej gminy. Z pomocą Zarządu Wojewódzkiemu ochotnicy z wszystkich jednostek wzbogacili się o 13 kompletów mundurów galowych. W ramach prowadzanych działań przeciwpowodziowych, wójt gminy wspólnie z przedstawicielami wojewody i Wydziału Zarządzania Kryzysowego, doposażyli naszych druhów w podstawowy sprzęt do ratownictwa wodnego jak również w pilarki spalinowe. Tylko w tym roku Gmina Przytoczna pozyskała środki zewnętrzne na doposażenie wszystkich jednostek na kwotę 70 tys. zł – a to oczywiście nie koniec inwestycji. Nowy sprzęt w znaczny sposób podniósł gotowość bojową naszych ochotników, ale życzymy sobie wszyscy, żeby nigdy nie musiał być wykorzystywany przy likwidacji miejscowych zagrożeń.