OBWIESZCZENIE

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE

BP4g-773/59-o/12

Nr 1321

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.15 ust.4 i art.12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz.700, z późn.zm.)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 22 sierpnia 2012 r., znak: BP4g-773/59/12 nr 1321, utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Lubuskiego z dnia 21 lutego 2012 r., nr 159/11 znak: IB.II.7840.159.2011.EWas zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą Operatorowi Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwolenia na budowę inwestycji: gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa lubuskiego (od km 117,737 do km 168.026) – etap II inwestycji Gorzów Wlkp. – Lwówek w części I oraz uchylającą zaskarżoną decyzję w części II i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, pokój nr 1079, w godzinach pracy Ministerstwa oraz w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8.

Dyrektor 

Departamentu Gospodarki Przestrzennej Budownictwa

Krzysztof Antczak

OBWIESZCZENIE