OFERTA KREDYTOWA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NGO)

image_pdfimage_print

Informacja  Lokalnej Grupy Działania Obra – Warta dla organizacji pozarządowych.

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Gospodarczy Bank Spółdzielczy Międzyrzecz z inicjatywy naszego Stowarzyszenia przygotował atrakcyjną ofertę kredytową skierowaną bezpośrednio do organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym Program LEADER, PO RYBY, Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej itd.) oraz innych programów pomocowych – pn. „Kredyt Unijny SGB”.

Dlaczego warto sięgnąć po kredyt:

  1. Małe organizacje pozarządowe posiadające skromne środki finansowe mogą realizować przedsięwzięcia inwestycyjne (np. budowa placu zabaw, doposażenie świetlicy wiejskiej) oraz nieinwestycyjne (np. szkolenia, zabawy integracyjne) współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w oparciu o mechanizm refundacji (zapłać / czekaj na zwrot). Przykładową symulację zamieszczono poniżej – koszty obsługi kredytu stanowią niecałe 500 zł przy inwestycji za 10 tys. zł, w tym wkład własny stanowi 2 tys. zł.
  2. Środki niezwiązane z projektem jako wkład własny można skierować na inne działania związane z realizacją celów statutowych danej organizacji (wartość dodana).
  3. Procedura uzyskania kredytu będzie znacznie uproszczona dzięki wsparciu inicjatywy przez Stowarzyszenie LGR Obra – Warta o które można wystąpić przy pomocy formularza zamieszczonego poniżej.
  4. W przypadku operacji o wyjątkowej wartości dla rybactwa i/lub promocji ryb hodowanych lokalnie i/lub wyjątkowej wartości dla społeczności lokalnej Stowarzyszenie LGR Obra – Warta rozważy możliwość częściowego (max 50%) sfinansowania odsetek bankowych związanych z zaciągniętym kredytem – dotyczy wyłącznie członków LGR Obra – Warta (w formularzu zgłoszeniowym należy zawrzeć stosowne uzasadnienie).

Wśród istotnych warunków na które należy zwrócić uwagę to:

  1. Wsparcie inicjatywy przez LGR Obra – Warta nie jest równoznaczne z przyznaniem kredytu.
  2. Kredyty mogą być udzielane podmiotom posiadającym zdolność kredytową, w związku z czym każdy wniosek kredytowy wraz z wymaganymi przez Bank załącznikami jest rozpatrywany indywidualnie (w tym dokonywana jest ocena przedsięwzięcia, ocena aktualnej i przewidywanej sytuacji ekonomiczno -finansowej oraz ocena wyników zdolności kredytowej wnioskodawcy).
  3. W czasie obowiązywania oferty kredyty są przyznawane wyłącznie na przedsięwzięcia, którym przyznano dofinansowanie na podstawie zawartej z właściwą instytucją umowy (kopia będzie stanowić załącznik do wniosku).
  4. Wnioskowana kwota kredytu może stanowić nawet 100 % całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia. Kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia; w uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednakże sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych.
  5. Wniosek powinien być rozpatrzony w terminie do 30 dni roboczych od daty jego złożenia wraz z kompletną dokumentacją.
  6. Jednym z warunków kredytowania jest posiadanie konta bankowego na preferencyjnych warunkach w GBS Międzyrzecz do którego założenia zachęcamy: przejdź do artykułu.

Wszelkie pytania dotyczące inicjatyw Stowarzyszenia LGR Obra – Warta prosimy kierować na adres mailowy info@lgrow.pl.

Link do naszej strony z tą informacją i niezbędnymi formularzami:
http://www.lgrow.pl/oferta-kredytowa

Ewa Walkowska
Kierownik Biura
Stowarzyszenia LGR Obra – Warta
siedziba: ul. Strażacka 1,
biuro: ul. Rynek 4,
66 – 330 Pszczew
www.lgrow.pl
tel./fax 095 761 70 86