Ogłoszenie

image_pdfimage_print

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2018

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2018”

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej od dnia 7 listopada 2017 r. bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.plw tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu7 listopada 2017 r. i zostaną zakończone 15 listopada 2017r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

Plik do pobrania: