Ogłoszenie – wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych przez suszę

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, informuję, iż poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie zakresu i wielkości szkód wyrządzonych przez suszę w Urzędzie Gminy Przytoczna do dnia 5 lipca 2019 r. – sekretariat pok. nr 11.Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa,
powierzchnia upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnia działek rolnych i rodzaj
uprawy dotkniętej klęską, zwierzęta stany średnio roczne, nr polisy ubezpieczeniowej
upraw rolnych i budynków, tel. kontaktowy – wzór wniosku do pobrania w Urzędzie
Gminy Przytoczna pok. nr 7 lub na stronie internetowej: www.przytoczna.pl

Do podania należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności
obszarowych składanego do ARiMR na rok 2019.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk