OGŁOSZENIE O VI NABORZE WNIOSKÓW PRZEZ LGR

image_pdfimage_print

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta

 

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach osi 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:

1.wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa

 – limit dostępnych środków: 302.255,24 zł, w tym:
   sektor społeczno-gospodarczy – 302.255,24 zł.

2. restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem

 – limit dostępnych środków: 93.217,40 zł;

3. ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej

 – limit dostępnych środków: 85.585,00 , w tym:
   sektor publiczny: 85.585,00zł,

Termin składania wniosków: 15/01/2014r. – 14/03/2014r.

Miejsce i tryb składania wniosków:
bezpośrednio w biurze LGR- ul. Rynek 4, 66-330 Pszczew lub ul. Wroniecka 25, 64 – 410 Sieraków, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 16:00
(14.03.2014 r. wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00).

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym formularz wniosku o dofinansowanie wraz z wykazem niezbędnych dokumentów oraz kryteria wyboru operacji przez LGR, dostępne są poniżej oraz w biurze LGR – ul. Rynek 4, 66-330 Pszczew lub ul. Wroniecka 25, 64 – 410 Sieraków, oraz na jej stronie internetowej: www.lgrow.pl, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze: www.ryby.lubuskie.pl oraz Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Oddział Obsługi PO RYBY – www.poryby.umww.pl.

 Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników biura LGR: nr tel. 95 761 70 86 lub 61 610 77 92, e-mail: biuro@lgrow.pl.

Niezbędne dokumenty:
Pobierz: Wniosek o dofinansowanie 
Pobierz: Instrukcja wypełniania wniosku 
Pobierz: Uproszczony plan biznesowy operacji 
Pobierz: Harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych 
Pobierz: Szczegółowy opis operacji – wzór
Pobierz: Karta merytoryczna projektu (4.1.1)
Pobierz: Karta merytoryczna projektu (4.1.2) 
Pobierz: Karta merytoryczna projektu (4.1.4) 
Pobierz: Kryteria wyboru operacji 
Pobierz: Wykaz załączników do wniosku
Pobierz: Oświadczenie złożenia dokumentacji

 Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo