OGŁOSZENIE – Oferta realizacji zadania publicznego

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE
Oferta realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś”, Chełmsko 15, 66-340 Przytoczna,

na realizacje zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą: „Kaziuki 2019”

Złożone przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ust.1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 1365 ze zm.).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, tj. do 8  lutego 2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

 

Z up. Wójta
/-/ Wioletta Didenkow
Sekretarz Gminy

 

oferta

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.