Ogłoszenie-oferta realizacji zadania publicznego

image_pdfimage_print

Ogłoszenie-oferta realizacji zadania publicznego.

Przytoczna, dnia 22.06.2019 r.

SS-I.2.OPP.2019 

OGŁOSZENIE  
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła oferta:

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego 
– Hufiec Międzyrzecz ZHP im. „Zawiszaków”,
ul. Os.Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz,

na realizacje zadania publicznego z zakresu: wypoczynek dzieci i młodzieży pod nazwą: „Wycieczka do Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu ”

Złożona przez stowarzyszenie oferta spełnia wymogi określone w art. 19a ust.1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz. 1365 ze zm.).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 28 czerwca 2019 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójt Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.