OGŁOSZENIE – Oferty realizacji zadania publicznego

image_pdfimage_print

OGŁOSZENIE – Oferty realizacji zadania publicznego

Przytoczna, dnia 23.11.2018 r.

SS-I.5.OPP.2018

OGŁOSZENIE
Oferty realizacji zadania publicznego

Wójt Gminy Przytoczna informuje, że do Urzędu Gminy Przytoczna wpłynęła 2 oferty:

  1. Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży „ANASTASIS”, Strychy 42, 66-340 Przytoczna
  2. Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Międzyrzecz ZHP im. „Zawiszaków”, oś. Kasztelańskie 8a, 66-300 Międzyrzecz

na realizacje zadania publicznego z zakresu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Nazwa zadania 1: Piłka nożna – zdrowe źródło przyjemności. Trening rodzinny dla dzieci
z sołectwa Strychy i wychowanków KOTiWM „Anastasis”

Nazwa zadania 2: Wycieczka edukacyjna „Śladami Powstania Wielkopolskiego”

Złożone przez stowarzyszenia oferty spełniają wymogi określone w art.19 a ust.1 ustawy
o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz. 1817, zm. poz. 1948 i zm. z 2017 r. poz. 573, 60 i 1909).

Zgodnie z art. 19 a pkt 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ofert, tj. do 29 listopada 2018 r., każdy może zgłosić uwagi dotyczące ofert. Uwagi należy zgłosić pisemnie w pok. nr 11 Urzędu Gminy Przytoczna lub telefonicznie pod nr tel. 95 7494311.

Wójta Gminy Przytoczna
/-/ Bartłomiej Kucharyk

 

Sprawę prowadzi:
Izabela Szewczyk
Tel. 881 935 510
e-mail: promocja@przytoczna.pl
pok. 19, I p.

 

oferta 2 oferta 1