Ogłoszenie Starosty Międzyrzeckiego

image_pdfimage_print

Starosta Międzyrzecki ogłasza nabór zgłoszeń kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Prawo zgłaszania kandydatów posiadają: organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu międzyrzeckiego, jednostki samorządu terytorialnego (powiat, gmina).
Termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 28 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu). Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej na adres: Starosta Międzyrzecki,
ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz.
Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Międzyrzecki powoła Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w liczbie pięciu osób. Więcej informacji w załączniku.

ogłoszenie