Ogłoszenie w sprawie konsultacji

image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2020”.

Przytoczna, dnia 14.11.2019 r.

SS.I.OPP.UCH.1.2019

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2020”

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2019 r. do godz.12.00 bezpośrednio na adres e-mail: ug@przytoczna.pl w tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 14 listopada 2019 r. i zostaną zakończone  20 listopada 2019 r.

Projekt programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Z up. Wójta
/-/ Wioletta Didenkow
Sekretarz Gminy