Ogłoszenie w sprawie konsultacji

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2020”.Przytoczna, dnia 14.11.2019 r.

SS.I.OPP.UCH.1.2019

Ogłoszenie
w sprawie konsultacji
projektu uchwały „Program współpracy
z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
Gminie Przytoczna na rok 2020”

1. Przedmiotem
konsultacji jest projekt uchwały programu w sprawie przyjęcia rocznego programu
współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

2. Opinie i
uwagi należy składać w formie pisemnej
do dnia 20 listopada 2019 r. do
godz.12.00 bezpośrednio na adres
e-mail:
 ug@przytoczna.pl w
tytule wiadomości proszę wpisać „KONSULTACJE – WSPÓŁPRACA”.

Konsultacje
rozpoczynają się w dniu 14 listopada 2019 r. i zostaną zakończone  20 listopada 2019 r.

Projekt
programu opublikowany został na stronie internetowej Gminy Przytoczna www.przytoczna.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej.

Z up. Wójta
/-/ Wioletta Didenkow
Sekretarz Gminy