OGŁOSZENIE W SPRAWIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH SPOWODOWANYCH PRZEZ SUSZĘ

OGŁOSZENIE

 

Informuje się, iż w przypadku wystąpienia strat w uprawach polowych spowodowanych przez skutki suszy, zainteresowani rolnicy zobowiązani są do składania wniosków w Urzędzie Gminy Przytoczna do dnia 24 lipca 2015 r. – sekretariat pok. nr 11.

Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, adres gospodarstwa, powierzchnia upraw ogółem w gospodarstwie, powierzchnia działek rolnych i rodzaj uprawy dotkniętej klęską, nr polisy ubezpieczeniowej upraw rolnych i budynków, NIP, PESEL, tel. kontaktowy – wzór wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy Przytoczna pok. nr 7 lub na stronie internetowej: www.przytoczna.pl

                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                           /-/ Bartłomiej Kucharyk

[wpdm_package id=’26201′]

[wpdm_package id=’26213′]

[wpdm_package id=’26217′]