OGŁOSZENIE – WYCINKA DRZEW

image_pdfimage_print

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze , informuje,
że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. (tekst jednolity DZ.U. 2014
poz. 1227) istnieje obowiązek usunięcia wszystkich drzew i krzewów rosnących w pasie
15 m od osi skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń.